Liên hệ

RAINBOW 1

Địa chỉ: 41-43 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5, TP. HCM
Tel: (028) 3924 1805 – 3924 2887 – Fax: (028) 3923 6657
Email: info@rainbowhotelvn.com
Website: rainbowhotelvn.com
FB: https://www.facebook.com/khachsancauvong

RAINBOW 2

Địa chỉ: 618 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP. HCM
Tel: (028) 3955 9898 – 3956 2527
Email: info@rainbowhotelvn.com
Website: rainbowhotelvn.com
FB: https://www.facebook.com/khachsancauvong

RAINBOW 1
+ 41 – 43 Nguyễn Duy Dương, P. 8, Q. 5, TP. HCM
+ 028 – 3924 1805

RAINBOW 2
+ 618 Nguyễn Chí Thanh, P. 4, Q. 11, TP. HCM
+ 028 – 3955 9898